pix

Wij steunen 3 projecten...

Het Nicaraguacomité Lommel steunt alle acties en projecten van Toon Bongaerts.
Zijn projecten richten zich op gezondheidszorg, onderwijs en jeugdwerking. Onze actie MoNiCare ondersteunt 3 van zijn ontwikkelingsprojecten:

- Corazones Unidos
- FANS
- Techo Digno

Getuigenis

Verslag van Jan bij het bezoek aan Rina en Gerard.

De bedoeling van ons bezoek was tweedelig. Het verkennen van een gedeelte van het
mountainebikeparcours voor het Monicaregebeuren, we zijn nl. ook twee fietsliefhebbers. Hethoofdaccent was toch ons inleven in de werksituaties van onze vrienden Rina en Gerard.

Op 14 augustus verkenden we de eerste rit van het parcours die vertrekt aan de
Ingang van het nationale park van de Masai-vulkaan en dan te fietsen via het stadje Masai naar het meer van Apoyo. We denken dat het een leuke eerste rit kan worden. Het wordt alleszins een boeiende eerste kennismaking met vele facetten van Nicaragua, overgoten met de nodigehoogtemeters om er een pittig ritje van te maken. De deelnemers worden beloond met een idyllische overnachting aan de rand van het Apoyomeer met geluiden van vogels en krijsende apen op de achtergrond. Een andere mogelijke rit vanuit Granada is dan weer vlak maar ontzettend mooi door zijn eenvoud van verhouding tussen mens en natuur. Mountainbiken op het strand van het grootste meer van Midden-Amerika, nadien op simpele binnenwegen langs kleinschalige landbouwbezigheden maar ook langs uitgestrekte rijstvelden en zijn bedrijven, het heeft wel iets bijzonders. De wegen, de natuur en de mensen zijn overal even boeiend maar het uitzetten van het parcours is geen sinecure als je de streek niet door en door kent. Ook het vinden van een telkens geschikte accomodaties voor een grote groep is niet voor de hand liggend als je ze niet verkend hebt.

Maandag 18 augustus was het dan zover, we gingen 1 week meedraaien in het dagelijkse
vrijwilligerswerk van Rina en Gerard. Hun en onze werkdag begon 's morgens om 7.30u.
Al vrij snel ging het de bergen in over kleine rotsachtige zandwegen waarbij Gerard al zijn
stuurmanskunsten moet aanspreken om de 4 x 4 op het bochtige pad naar boven maar ook weerterug naar beneden te krijgen in de achtergelegen gebieden in de bergen, de Campo zoals zij hetnoemen. Die dag werden 2 bedden voor gehandicapte kinderen geleverd en geplaatst, 2 paarorthopedische schoenen overhandigd, 2 nieuwe afspraken gemaakt en ook nazicht en controlegedaan van het watervoorzieningscircuit dat Gerard ontworpen en mede gemaakt had. Dit was wel telkens op verschillende locaties. We kregen een ongelooflijke inkijk in het bestaan, de privacy en de overlevingsproblematiek van mensen op plaatsen waar mogelijkheden op vooruitgang vrijwel nihil zijn en dan heb je er soms nog een zwaar gehandicapte zoon of dochter bij. Het enige antwoord dat je krijgt als je vraagt waarom ze daar toch wonen is "ik ben hier geboren"!
's Avonds om 18.30u kwamen we terug thuis en eindigde onze eerste werkdag samen, dit
uurschema zou de volgende dagen niet anders zijn!!

Het bezoek op donderdag in Terrabonna aan de zwaar mentaal en fysiek gehandicapte Bayron was een van de meest pakkende confrontaties voor ons. Een schamel bed, waar de inmiddels uit de kluiten gewassen Bayron binnen de kortste keren gaat doorheen trappen, staande tegen de open achterwand waar regen en wind vrij spel hebben, je houdt het niet voor mogelijk, voor ons was het mensonwaardig, de kippen hebben het bij ons veel beter.

We bezochten ook 2 kinderen uit het FANS-project (financiële ondersteuning om kinderen te latenstuderen). Voor mij persoonlijk was dit bijzonder leuk omdat ik zelf de padre ben van Mario die wegingen bezoeken. De ontmoeting met de familie (vader, moeder, Mario met 3 broers en 2 zusjes) was hartelijk. Maar eerst moest er vanaf het dorpje waar Mario woont nog een bed geleverd worden aan een gehandicapt en erg ondervoed kindje boven op de berg in palo blanco, waar 4 families leven. De papa en Mario zelf fungeerden als gids. Het werd een bergwandeling van 3u!!!

De afspraak was gemaakt dat er 2 paarden zouden aanwezig zijn die zouden instaan voor het vervoer van het bed. Groot was onze verwondering toen er geen paarden te bespeuren waren op plaats en uur van afspraak. Gerard en Rina bleven doodkalm. Na even over en weer geloop en overleg bleek dat de 2 paarden met hun begeleiders de dag voordien de ganse dag hadden gewacht op de komst van het bed! Afspraken op zijn Nicaraguaans....
we worden elke dag een beetje wijzer! Dus maar naar boven gewandeld zonder bed en zonderpaarden maar met de boodschap dat het bed beneden stond. De mensen van het dorpje zouden nu verder voor het vervoer instaan. Met weemoed en enig lood in de schoenen nam ik wat later afscheid van Mario en zijn familie.

Ondertussen zit ons Nicaraguaans avontuur er op. Het was een openbaring, ongelooflijk de
moeite.

Onze bewondering voor Rina en Gerard is alleen maar groter geworden. Ze denken en sprekenNicaraguaans!! Een betere tandem voor het dragen van een project als "Corazones Unidos" bestaat er gewoonweg niet.
Dr. Toon en alle fietsers-deelnemers aan het Monicareproject kunnen op hun beide oren slapen.

Bedankt Gerard en Rina en nog een gelukkige verjaardag aan Gerard want het is vandaag
toevallig 27 augustus.

Jan

Sponsorprojecten

Het Nicaraguacomité Lommel steunt alle acties en projecten van Toon Bongaerts die in het kader van Damiaanactie de coördinatie doet tegen o.a. TBC en Berglepra.
Deze actie steunt 3 van zijn ontwikkelingsprojecten :

FANS

… staat voor financiële adoptie van een Nicaraguaans schoolkind

Via een bijdrage van Belgische “padrinos en madrinas” (peter of meter) wordt voor een arm schoolkind zijn uniform, 2 paar schoenen, een boekentas, de schriften, boeken en schrijfgerief aangekocht. Als tegenprestatie krijgt de padrino jaarlijks een briefje en het rapport van het kind.

Met de restgelden wordt er noodzakelijk schoolgerief aangekocht zoals technologisch en informatica materiaal en worden er ook naschoolse activiteiten zoals muziek- en danslessen  bekostigd. Ook de gehuchtschooltjes worden van schoolgerief voorzien. Zo hopen we enerzijds de kwaliteit van het onderwijs een extra ondersteuning te bieden.
Anderzijds helpen we arme gezinnen financieel en gaan zo het vroegtijdige schoolverlaten tegen. De laatste officiële cijfers zeggen dat slechts 58% van de kleuters naar de kleuterklas gaan, 87% van de kinderen gaan naar de lagere school, doch slechts 45% naar de middelbare school. In de streek die FANS-beurzen hebben, liggen al deze cijfers beduidend hoger!

We geloven er sterk in dat onderwijs de vicieuze cirkel van armoede kan doorbreken. Onderwijs is hiervoor een basis en een recht.

Reeds bijna 20 jaren wordt dit project vanuit het Nicaraguacomité in Lommel ondersteund. Het situeert zich voornamelijk in de gemeente Terrabona. Een lokaal fanscomité, met Angel als coördinator, stuurt het project mee aan.

In 2013 werden er ongeveer  300 kinderen en jongeren ondersteund met een fansbeurs en kregen er een 5-tal scholen extra financiële hulp bij de aankoop van noodzakelijk schoolmateriaal.

Techo Digno

Damiaanactie in Nicaragua
In Nicaragua gaat Damiaanactie de strijd aan tegen berglepa en tuberculose. Twee armoedeziekten treffen vooral de armsten in de samenleving. Elk jaar worden er 3.000 nieuwe bergleprapatiënten en 2.700 tbc-patiënten opgespoord en behandeld door lokale medewerkers van Damiaanactie.

Damiaanactie steunt patiënten niet alleen op medisch vlak, ook sociaal econonomische steun zorgt voor een duwtje in de rug bij de allerarmste families. Jaarlijks krijgen zo’n 400 geselecteerde families de kans om hun levensomstandigheden te verbeteren.

Tbc-patiënten
De eerste 6 maanden van de behandeling krijgen de sterk ondervoede tbc-patiënten vooral complementaire voedselhulp. Daarnaast maakt Damiaanactie samen met de patiënt en zijn familie een analyse op van de meest essentiële noden: een bed voor wie op de grond slaapt, renovatie woning, opzetten van een klein handeltje, varkenskweek, een schoolbeurs, …

Waardig wonen
Het project ‘Waardig Wonen’ richt zich vooral op families in een extreem primitieve woonsituatie. Zo krijgen elk jaar 10 tot 15 gezinnen een betere woning, hoewel er meer mensen zijn die nood hebben aan degelijk onderdak.
Afhankelijk van de aard van de verbouwing schommelen de kosten tussen € 300 voor bouwmateriaal en € 1.800 voor een nieuwe woning. Het bouwen gebeurt door de famlies zelf samen met een professionele bouwvakker voorzien door Damiaanactie.

Corazones Unidos

Het project Corazones Unidos (CU) biedt ambulante zorg aan mensen met een handicap in de regio Terrabona in Nicaragua. En dit sinds 2011. Het project is in België gedragen door een aparte werkgroep verankerd binnen de structuur van de vzw Nicaraguacomité Lommel en in Nicaragua geïntegreerd binnen de NGO Prosalud van Dr. Toon Bongaerts.
De ondersteuning van de kinderen met een handicap is uitgebouwd op verschillende niveaus:
- Diagnosestelling en gespecialiseerde onderzoeken (vnl. in Managua)
- Behandeling d.m.v. medicatie,hulpmiddelen en fysiotherapie.
- Omdat kinderen met een handicap, ook als ze volwassen zijn , thuis blijven wonen, zijn de ouders en familie belangrijke partners in het project. Ze krijgen dan ook ondersteuning en vorming in werkgroepjes, verspreid over de verschillende bergdorpjes.

De werking van CU wordt volledig gesuperviseerd door de NGO Prosalud. Een multidisciplinair team begeleidt het project op een integrale manier: algemene coördinatie, begeleiden van processen, praktische ondersteuning, vorming van vrijwilligers, medische ondersteuning, financiëel beheer,….

Voor de gehele coördinatie van het project is momenteel 1 voltijdse psycholoog tewerkgesteld en 1 deeltijdse fysiotherapeut. Sinds december 2012 zijn 2 Belgische vrijwilligers, gesteund door vzw Stijn, voor 2 jaar ingezet om het project ter plaatse te helpen uitbouwen.

De werkgroep in België bespreekt en volgt het project van hieruit inhoudelijk op en staat tevens in voor de financiële ondersteuning. Op dit ogenblik is hiervoor ongeveer € 13.000 op jaarbasis voor nodig.

Meer Info:

http://www.islommel.be
http://www.rigenicaragua.blogspot.be
http://www.damiaanactie.be/

http://www.corazonesunidos.tk/

en de facebook pagina van het Nicaraguacomité Lommel

Corazones Unidos

FANS

Techo Digno